مقاله

 • گردشگری مجازی چیست؟

  گردشگری مجازی چیست

   

   

  گردشگری مجازی چیست؟

   

  توسعه صنعت گردشگری از جمله مهمترین رویکردهای بسیاری از کشورهای جهان است. از جمله اهدافی که در پس توسعه صنعت گردشگری در کشورهای جهان دنبال می‌شود، بحث درآمد زایی و همچنین گسترش نام و اهمیت کشورها و به نوعی برند سازی برای کشورها در عرصه جهانی است.

 • نقش تور مجازی و عکاسی مدرن در توسعه گردشگری مجازی

  نقش تور مجازی و فناوری های نوین عکس برداری در توسعه گردشگری مجازی

  گردشگری مجازی از مفاهیم مهم و مدرن صنعت گردشگری در دنیاست. در شرایط جهان امروز که صنعت گردشگری از پولساز ترین و مهم ترین راهکار های کشورهای مختلف برای کسب درآمد می باشد، با بهره مندی از فناوری می‌توان گام‌های مهمی در توسعه این صنعت در ابعاد مختلف خصوصاً بعد معرفی و تبلیغات پتانسیل‌ها و

  ...