جشنواره

  • شگفتانه پانومن

    تخفیف تور مجازی

    شگفتانه پانومن: تخفیف‌ 20 درصدی عکاسی 360 درجه و ساخت تور مجازی

    شگفتانه پانومن به مناسبت سال جدید از اول فروردین آغاز و تا 15 اردیبهشت ماه 98 ادامه دارد. جشنواره تخفیف‌های ویژه خدمات این مرکز با عنوان جشنواره شگفتانه پانومن به مناسبت سال جدید و در دوره زمانی 45 روز برگزار می‌شود. مشتریان در مدت این جشنواره می‌توانند خدمات حرفه ای عکاسی 360 درجه و ساخت تور مجازی چند رسانه ای در تمامی

    ...